Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) – Yourlift

 • 1. Bevezetés

Ez az Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) dokumentum szabályozza a Yourlift mobilalkalmazás (a továbbiakban „Alkalmazás”) használatának feltételeit, függetlenül attól, hogy az alkalmazást ingyenesen vagy térítés ellenében használják. Az Alkalmazás üzemeltetője VDA Fit-tech Kft. (a továbbiakban „Szolgáltató”) a magyar jogszabályokkal összhangban biztosítja az Alkalmazás elérhetőségét és használatát. A Szolgáltató weboldalán található ÁSZF vonatkozó rendelkezései irányadók.

 • 1.1. Alapvető rendelkezések

A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekre, valamint a jelen ÁSZF értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. (Elker. tv.) törvény, valamint a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet rendelkezéseire.

 • 2. Regisztráció és felhasználói fiók

A Szolgáltató az Alkalmazás használatához regisztrációt követel meg, amely során a Felhasználónak meg kell adnia egy érvényes e-mail címet és jelszót. A regisztrációval a Felhasználó elfogadja jelen ÁSZF-et, és kijelenti, hogy a megadott adatok valósak és pontosak.

 • 3. Adatkezelés

A Szolgáltató kizárólag a felhasználó nevét, e-mail címét, jelszavát, a programhoz szükséges testösszetétel adatait kezeli, további személyes adatok gyűjtése nem történik. Az adatkezelés a 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) előírásai szerint történik. A Felhasználó hozzájárulását adja, hogy a Szolgáltató az e-mail címet az Alkalmazás működéséhez kapcsolódó kommunikációra használja. A személyes adatok titkosítva kerülnek tárolásra, és harmadik fél számára nem hozzáférhetőek, kivéve, ha az az applikáció működéséhez, fejlesztéséhez szükséges, valamint az applikáció üzemeltetésével szorosan összefügg. A felhasználó kérésére a személyes adatok törlésre kerülnek.

 • 4. Szerződés tartalma

Az Alkalmazás díjmentesen elérhető. A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy az Alkalmazás funkcióit bővítse, módosítsa vagy korlátozza. A változásokról a Felhasználókat előzetesen tájékoztatjuk.

 • 5. Felhasználói kötelezettségek

A Felhasználó, amennyiben belép a Szolgáltató által üzemeltetett Webáruház weboldalra, vagy annak tartalmát bármilyen módon olvassa – akkor is, ha nem regisztrált felhasználója a Webáruháznak –, az ÁSZF-ben foglaltakat magára nézve kötelezőnek ismeri el. A Felhasználó kötelezettséget vállal arra, hogy az Alkalmazást jogszerűen használja, és nem sérti meg harmadik fél jogait. Az Alkalmazásban található tartalom - beleértve a szövegeket, képeket, logókat és edzésterveket - a Szolgáltató szellemi tulajdonát képezik, és szerzői jog védelme alatt állnak.

 • 6. Felelősség kizárása

A Szolgáltató nem vállal felelősséget az Alkalmazás megszakításából vagy a használatból eredő közvetlen vagy közvetett károkért. A Felhasználó tudomásul veszi, hogy az Alkalmazás használata saját felelősségére történik.

 • 7. Jogorvoslatok és vita rendezés

Amennyiben a Felhasználó a szolgáltatással kapcsolatos panaszt szeretne benyújtani, azt írásban teheti meg a Szolgáltató e-mail címére. A Szolgáltató kötelezettséget vállal a panaszok ésszerű időn belüli kivizsgálására. Vitás esetekben a magyar bíróságok illetékessége alatt járunk el.

 • 8. Záró rendelkezések

A jelen ÁSZF bármely pontjának érvénytelensége nem érinti a többi rendelkezés érvényességét. A Szolgáltató jogosult jelen ÁSZF-et bármikor módosítani. Az Általános Szerződési Feltételek

 • 9. Érvényesség

A jelen ÁSZF a felhasználó Applikációba történő regisztrációjával válik elfogadottá. A Felhasználó a regisztrációs folyamat során kifejezetten elfogadja és kötelezettséget vállal az itt foglaltak betartására. Indokolt esetben a szolgáltató korlátozhatja az egyes tartalmakhoz való hozzáférést.

 • 10. Szerzői jogok

Az Alkalmazásban található minden tartalom, beleértve a szövegeket, grafikákat, logókat, és egyéb vizuális elemeket a Szolgáltató szellemi tulajdonát képezik, és szerzői jogi védelem alatt állnak. A Felhasználó jogosult az Alkalmazásban található tartalmakat személyes célra használni, de kereskedelmi célra történő felhasználásuk, másolásuk, terjesztésük, módosításuk vagy más módon történő felhasználásuk tilos.

 • 11. Felmondás

A Felhasználó bármikor megszüntetheti az Alkalmazás használatát és kérésre törölheti fiókját. A Szolgáltató jogosult felhasználói fiókot megszüntetni, amennyiben a Felhasználó megsérti a jelen ÁSZF-ben foglaltakat, vagy a Szolgáltató úgy ítéli meg, hogy a fiók tevékenysége veszélyezteti az Alkalmazás biztonságát vagy jogszabályi megfelelőségét.

 • 12. Joghatóság

A jelen ÁSZF magyar joghatóság alá esik. Minden jogvitára, amely a jelen ÁSZF-ből vagy az Alkalmazás használatából ered, kizárólag a magyar bíróságok illetékesek.

 • 13. Kapcsolat

Amennyiben kérdése van a jelen ÁSZF-fel kapcsolatban, kérjük, vegye fel a kapcsolatot a Szolgáltatóval a megadott elérhetőségeken. E-mail: info@dubianna.hu , vagy a Szolgáltató weboldalán a kapcsolat menüpont alatt található adatok egyikén.