Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek

VDA Fit-Tech Kft. weboldalának Általános Szerződési Feltételei (ÁSZF)

A jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, nem minősül írásbeli szerződésnek, magyar nyelven íródik, magatartási kódexre nem utal. A Webáruház működésével, megrendelési és szállítási folyamatával kapcsolatosan felmerülő kérdések esetén a megadott elérhetőségeinken a rendelkezésére állunk. A jelen ÁSZF hatálya a Szolgáltató weblapján (https://dubianna.hu/) és aldomainjein történő jogviszonyokra terjed ki. Jelen ÁSZF folyamatosan elérhető a következő weboldalról: https://dubianna.hu/aszf

1. A dubianna.hu Webáruház üzemeltetőjének (a továbbiakban: Szolgáltató) adatai:

A Szolgáltató neve: VDA Fit-Tech Kft.
A Szolgáltató székhelyének postai címe: 2600 Vác, Garam utca 13. 2/6.
A Szolgáltató elérhetősége, az igénybe vevőkkel való kapcsolattartásra szolgáló, rendszeresen használt elektronikus levelezési címe: info@dubianna.hu
Adószáma: 32272503-2-13
Bankszámlaszáma: 10401103-50527081-50481006
Üzleti tevékenység végzésének postai címe: 2600 Vác, Garam utca 13. 2/6.
A szerződés nyelve: magyar
A tárhely-szolgáltató neve, címe, e-mail címe: MikroVPS Kft.
9985 Felsőszölnök, Hármashatár út 33. support@mikorvps.hu

2. Alapvető rendelkezések

A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekre, valamint a jelen ÁSZF értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. (Elker. tv.) törvény, valamint a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet rendelkezéseire. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók. A jelen ÁSZF 2019. december 01. napjától hatályos és visszavonásig hatályban marad. A Szolgáltató jogosult egyoldalúan módosítani az ÁSZF-et. A módosításokat a Szolgáltató azok hatályba lépése előtt 11 (tizenegy) nappal a weboldalakon közzéteszi. Felhasználók a weboldalak használatával elfogadják, hogy rájuk nézve a weboldalak használatával kapcsolatos valamennyi szabályozás automatikusan érvényes. Felhasználó, amennyiben belép a Szolgáltató által üzemeltetett Webáruház weboldalra, vagy annak tartalmát bármilyen módon olvassa – akkor is, ha nem regisztrált felhasználója a Webáruháznak –, az ÁSZF-ben foglaltakat magára nézve kötelezőnek ismeri el. Amennyiben a Felhasználó nem fogadja el a feltételeket, nem jogosult a Webáruház tartalmának megtekintésére, a szolgáltatások igénybevételére. Szolgáltató fenntart magának minden jogot a Webáruház weboldal, annak
bármely részlete és az azon megjelenő tartalmak, valamint a weboldal terjesztése tekintetében. Tilos a Webáruházban megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének letöltése, elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése a Szolgáltató írásos hozzájárulása nélkül.

3. Megvásárolható termékek, szolgáltatások és vételáruk

A megjelenített termékek és szolgáltatások kizárólag online rendelhetők meg. A Szolgáltató által forgalmazott további termékeket és szolgáltatásokat a Webáruházon keresztül megvásárolni lehet. A termékekre és szolgáltatásokra vonatkozóan megjelenített árak forintban értendő bruttó árak, tartalmazzák a törvényben előírt ÁFÁ-t, azonban nem tartalmazzák az esetleges házhozszállítás díját. Külön csomagolási költség nem kerül felszámításra. A Webáruházban a Szolgáltató részletesen feltünteti a termék nevét, leírását, jellemzőit, a termékekről illusztrációt jelenít meg. A termékek adatlapján megjelenített illusztrációk eltérhetnek a valóságostól. Nem vállalunk felelősséget a Webáruházban megjelenő illusztráció és a termék ténylegeskinézete miatti különbözőség miatt.

A www.dubianna.hu webáruházában e-könyvet (a továbbiakban: termék) vásárolhat. Az e-könyv olyan digitalizált (elektronikus) könyv, amely kizárólag elektronikus úton érhető el, nincs fizikai megjelenése.

A Szolgáltatónál letöltésnek minősül minden olyan eset, melyben a vásárló a letöltési gombra kattint, függetlenül attól, hogy ezt követően a terméket elmentette-e vagy törölte.

A letöltéssel a vásárló az e-könyvön az alábbiak szerinti korlátozott felhasználási jogot szerez. A vásárló a terméket kizárólag saját céljára és saját e-könyv olvasásra alkalmas készülékén (Például személyi számítógép, táblagép, mobiltelefon, e-könyv olvasó. A továbbiakban: eszköz.) jogosult használni azzal, hogy a magánszemélyvásárló (az a természetes személy, aki a terméket saját felhasználásra vásárolja) a terméket saját eszközein korlátlan számban, egyidejűleg azonban csak egy eszközön használhatja, míg a nem magánszemély vásárló a terméket egy saját eszközére töltheti le és ezen az eszközön használhatja. A megvásárolt ebook kizárólag saját használatra, saját elektronikus eszközökön tárolható és használható. Azt részben vagy egészben másolni, másolatot készíteni vagy módosítani és azt bármilyen módon harmadik személynek átadni, internetre feltölteni, letölthetővé tenni, tovább küldeni szigorúan tilos. Megsértése anyagi kártérítési kötelezettséggel jár, melyet ügyfél elismer és elfogad.

A Szolgáltató szavatossági és jótállási felelősségére a Ptk.-ban, a szavatossági és jótállási igények intézésére pedig a 49/2003. (VII. 30.) GKM rendeletben foglaltak az irányadók. A Szolgáltató kizárja a felelősségét minden olyan kárért, mely az elektronikus könyv nem szakszerű vagy nem jogszerű felhasználásából ered.

Amennyiben akciós ár kerül bevezetésre, a Szolgáltató teljeskörűen tájékoztatja a Felhasználókat az akcióról és annak pontos időtartamáról. A termékek akciós Webáruház bruttó árai külön feltüntetésre kerülnek. A Szolgáltató az árváltoztatás jogát fenntartja azzal a kikötéssel, hogy a módosítás a már megrendelt termékek vételárát nem befolyásolja.

4. A vásárlás menete: Regisztráció

A Webáruházban történő vásárláshoz regisztrációra van szükség. A regisztráció a főoldalon található Belépés/Regisztráció menüpont alatt lehetséges, az ott található adatlapok kitöltésével.
A Webáruházban csak érvényes regisztrációval rendelkező Felhasználók (a továbbiakban: Vásárlók) vásárolhatnak. A regisztráció során egy felhasználónevet és egy ahhoz tartozó jelszót kell megadni, amelyek használatával a későbbiekben is be lehet lépni a Webáruházba. Ezeken kívül még a Vásárló szállítási és számlázási adataira, valamint egy valódi e-mail cím megadására van szükség. A Szolgáltató nem vállal felelősséget a regisztráció során tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatok miatt bekövetkező szállítási és egyéb problémákért. A Felhasználó a Webáruházba történő regisztrációjával VDA Fit-Tech Kft. általános szerződési feltételeit (ÁSZF) elfogadja. A Felhasználó regisztrációját és ezzel együtt minden személyes adatát az info@dubianna.hu e-mail címre küldött írásos kérelme alapján a Szolgáltató bármikor törli.

5. A vásárlás menete: A szerződés létrejötte

A regisztrációt követően a Webáruházban történő vásárlás a Webáruházba belépve, elektronikus úton leadott megrendelés útján lehetséges. A Vásárló tudomásul veszi, hogy megrendelését csak a Webáruházon keresztül adhatja le. A megrendelés időpontja az, amikor a Vásárló a megrendelését a Webáruházon keresztül eljuttatja a Szolgáltatóhoz. A megrendelések feldolgozása munkanapokon történik 08:00 órától 16:00 óráig. A megrendelés feldolgozásaként megjelölt időpontokon kívül is van lehetőség a megrendelés leadására, amennyiben azonban az a munkaidő lejárta után történik, a megrendelés az azt követő munkanapon kerül feldolgozásra. A Webáruházban leadott megrendelés nem minősül még szerződésnek. A megrendelés a szerződés létrejöttéig szabadon és következmények nélkül módosítható, illetve lemondható. A Vásárló az általa leadott megrendelés módosítását és/vagy lemondását az info@dubianna.hu e-mail címre küldött levélben kérheti. A Vásárló a megrendelés megtörténtéről automatikusan értesítést kap a Webáruháztól, azonban ez még nem jelenti a Szolgáltató részéről a megrendelés teljesíthetőségének visszaigazolását és így a szerződés létrejöttét. Megrendelés esetén a Szolgáltató és a Vásárló között a szerződés csak akkor jön létre, ha a megrendelést a Szolgáltató az általa küldött visszaigazoló email- ben elfogadja. A Szolgáltató – mint ajánlattevő – ajánlati kötöttségének ideje megegyezik a jelen ÁSZF-ben meghatározott, a Szolgáltató által vállalt maximális szállítási határidővel. A Vásárló tudomásul veszi, hogy amennyiben a szerződés a Szolgáltató által vállalt ajánlati kötöttségi időn belül nem jön létre, úgy a Szolgáltató ajánlati kötöttsége megszűnik. A Szolgáltató ezt követően a megrendelést nem teljesítettnek tekinti és – a Vásárló egyidejű tájékoztatása mellett – a rendszeréből törli.

6. A vásárlás menete: A szerződés teljesítése, szállítási és fizetési feltételek, egyéb járulékos költségek

A szerződés teljesítésének határideje a vételár és az esetleges szállítási díj kiegyenlítésének időpontjától számított 14 munkanap. A vételár és az esetleges szállítási díj kiegyenlítése lehetséges bankkártyával, átutalással, valamint utánvéttel. A vételár és a szállítási díj kényelmes és biztonságos online-kiegyenlítését a
Barion Payment Zrt. (Magyar Nemzeti Bank által kiadott engedélyszám: HEN- I-1064/2013; intézményazonosító: 25353192) biztosítja. A Vásárló bankkártyájának adatai az áruházunkhoz nem jutnak el. A Barion ötféle kártyatípust fogad el:
– MasterCard,
– Visa,
– Visa Electron,
– Maestro és
– American Express.
A termékek szállítási határideje a megrendelés visszaigazolásától számított legfeljebb 14 munkanap. Amennyiben a kiszállítás ezen határidőn belül nem tud megvalósulni, a Szolgáltató tájékoztatja a Vásárlót, és egyeztetnek a megrendelés teljesítésének további menetéről.

A weboldalon elérhető termékek „Megújuló havi előfizetéssel” vehetőek igénybe. Ezen fizetési mód választása a mindenkor aktuálisan és ekként külön megjelölt termék esetében lehetséges.

A „Megújuló havi előfizetéssel” igénybe vehető termékek alól kivételt képez a 3. pontban megjelölt e-könyv megvásárlása, amely igénybe vétele egyszeri fizetéssel valósul meg.

A „Megújuló havi előfizetés: olyan folyamatosan megújuló fizetési móddal érintett egységes előfizetési jogviszony, amely az Előfizető ellenkező rendelkezésig – havonta - folyamatosan meghosszabbodó időtartamra jön létre az Előfizetői bankkártya érvényességi ideje alatt(a bankkártya lejártáig). A továbbiakban: „Megújuló havi előfizetés” vagy „Automatikusan megújuló havi előfizetés”.

A Megújuló havi előfizetési mód választása esetén az egyébként választható más fizetési módokkal érintett előfizetési periódusok hosszától eltérően (pl. 6 havi, éves), a Szolgáltatás minimum előfizetési periódusa egy (1) hónap azzal, hogy ezen egyhónapos előfizetési tartam folyamatosan és minden egyéb Előfizetői jogcselekmény nélkül havonta ismétlődően, egy (1) hónap tartammal meghosszabbodik mindaddig, amíg az Előfizető ezen ismétlődő meghosszabbodás folytatását nem kívánja leállítani (nem állítja le) a jelen ÁSZF-ben rögzített módon és időben.

A Megújuló havi előfizetési mód egy olyan bankkártyás fizetés, és egyben előfizetési forma amely egy, a Barion szolgáltatás által biztosított bankkártya elfogadáshoz tartozó funkció, amely azt jelenti, hogy a Vásárló (Előfizető) által a regisztrációs tranzakció során megadott bankkártya adatokkal az előfizetés létrejöttét követően, a jövőben – az ÁSZFszerint hivatkozottak szerint havonta - újabb és újabb fizetések generálódnak az Előfizető külön cselekményei, így egyebek mellett a bankkártya adatok újbóli megadása nélkül.

A Megújuló havi előfizetési mód választásával az Előfizető kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy a sikeres előfizetés megtételével az előfizetés leállítása hiányában, a későbbi, így az első havi terminust követő folyamatosan megújuló havi fizetések, a bankkártya adatok újbóli megadása és az Előfizető további külön hozzájárulása nélkül, a Szolgáltató által kezdeményezve történjenek. Szolgáltatói kezdeményezés alatt az a cselekmény értendő, amely a jelen fizetési mód teljesülése érdekében automatizmusként működik a Szolgáltató és fizetési szolgáltatója (Barion) közötti folyamatokban mindaddig, amíg a fent hivatkozottak szerint az előfizetést és az abból fakadó fizetési kötelezettség teljesülését az Előfizető nem szűnteti meg, vagy az Előfizető bankkártyájanak érvényessége le nem jár.

A Szolgáltató az Előfizetőnek (Vásárlónak) a jelen ÁSZF szerinti jogosítása és felhatalmazása alapján jár el a fizetési szolgáltatója (Barion) irányába akkor, amikor az első Előfizetői (Vásárló) fizetést követő későbbi fizetések megvalósulása érdekében, a fizetéshez kapcsolódó vonatkozó rendszer útján kezdeményezi a fizetési tranzakciót (az Előfizető számlájának megterhelése) az Előfizető ÁSZF szerinti ellenkező rendelkezéséig. Az Előfizető ellenkező rendelkezése az Előfizetői azon aktív magatartása, amellyel az előfizetését megszűnteti. A Szolgáltató tehát az Előfizető ÁSZF szerinti jogosítása és felhatalmazása alapján, annak keretei között jogszerűen jár el a fizetési tranzakciók kapcsán.

Az előfizetés létrejöttét követő első havi fizetés (terhelés) napját követő további havi terhelések (díj leemelése) időpontja (napja), azonos az első havi díj leemelésének a napjával. Az Előfizető a Megújuló havi előfizetését az aktuálisan soron következő megújulás dátumát (napját) közvetlenül megelőző nap 23:59:59 óráig tudja leállítani, amely cselekmény az előfizetést megszűnteti. Amennyiben az előfizetés megszűntetése korábbi, mint az aktuálisan soron következő terhelés napja, úgy az előfizetett adott havi időtartamra az előfizetett szolgáltatások járnak az Előfizető részére, pénz visszafizetésre azonban nincs lehetőség.

Abban az esetben, ha valamely fizetési esedékességkor (a terhelés napja) az Előfizető számláján nincs megfelelő fedezet, úgy a Szolgáltató megkísérli felvenni a kapcsolatot az Előfizetővel a terhelési napot követően. Amennyiben a kapcsolatfelvétel sikertelen, vagy sikeres, de az Előfizető nem biztosít fedezetet legkésőbb a terhelési napot követő 5 napon belül, úgy a Szolgáltató jogosult az előfizetést minden további jogcselekmény nélkül megszűntetni. A megszűnést az Előfizető köteles tudomásul venni, és igényérvényesítésre nem jogosult.

Igénybe vevő a fizetéssel tudomásul veszi, hogy az e-könyv kivételével igénybe vett szolgáltatás előfizetése jelen pontban rögzítettek szerint megújuló, a megújuló előfizetés folyamatára vonatkozó, ÁSZF-ben foglalt feltételeket megismerte és magára nézve kötelezőnek ismeri el.

7. A szerződéstől való elállás

FOGYASZTÓ FOGALMA: a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy.
A Webáruházon keresztül történő termékvásárlás esetén a fogyasztónak minősülő Vásárlót az Elállási/Felmondási Tájékoztatónkban (az 1. számú. mellékletben) foglaltak szerint megilleti az indokolás nélküli elállás joga. A Vásárló ezt a jogát a 2. számú mellékletben található nyilatkozatminta felhasználásával, vagy az erre vonatkozó egyértelmű nyilatkozat útján gyakorolhatja. A Vásárló az indokolás nélküli elállási jogát a termék átvételének napjától számított tizennégy napon belül gyakorolhatja, feltéve, hogy a termék sértetlen és rendeltetésszerű használatra a visszaküldést követően is alkalmas. A szerződéstől való elállás esetén a Vásárló köteles a terméket haladéktalanul, de legkésőbb a termék kézhezvételtől számított huszonnyolc napon belül visszaküldeni, illetve a Szolgáltatónak vagy az általa a termék
átvételére meghatalmazott személynek átadni. A visszaküldés határidőben teljesítettnek minősül, ha a fogyasztó a terméket a határidő lejárta előtt igazolhatóan elküldi. A termék visszaküldésének közvetlen költségei a Vásárlót terhelik. A Vásárló felelősségre vonható a termékben bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének
megállapításához szükséges használatot meghaladó használat miatt következett be. A fentiek szerinti jogszerű elállás esetén Szolgáltató haladéktalanul, de legkésőbb az elállásról való tudomásszerzésétől számított tizennégy napon belül visszatéríti a Vásárló által ellenszolgáltatásként megfizetett teljes összeget, ideértve a teljesítéssel összefüggésben felmerült költségeket is. A Szolgáltató mindaddig visszatarthatja az előzőekben meghatározott összeget, amíg a Vásárló a terméket vissza nem szolgáltatta, vagy kétséget kizáróan nem igazolta, hogy azt visszaküldte; a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni. A Szolgáltató a Vásárlónak visszajáró összeget az általa igénybe vett fizetési móddal megegyező módon téríti vissza. A Vásárló kifejezett beleegyezése alapján a Szolgáltató a visszatérítésre más fizetési módot is alkalmazhat, de a Vásárlót ebből adódóan semmilyen többletdíj
nem terhelheti. Ha a Vásárló kifejezetten a legkevésbé költséges szokásos fuvarozási módtól
eltérő fuvarozási módot választ, a Szolgáltató nem köteles visszatéríteni az ebből eredő többletköltségeket. A Szolgáltatót nem terheli felelősség a megrendelő által megadott adatok
pontatlanságából vagy helytelenségéből eredő teljesítési hibákért. Az elállási jog nem illeti meg a vállalkozást, azaz az olyan személyt, aki a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körében jár el.

A Megújuló havi előfizetési mód megszűntetésének tekintetében az alábbiak irányadók.

 Az Előfizető a „profilom/előfizetéseim” funkcióba történő belépést követően, az ezen menüpontban lévő vonatkozó funkciók használatával tudja leállítani az előfizetését.

8. Szavatosság

Ön a Szolgáltató (a továbbiakban: vállalkozás) hibás teljesítése esetén a vállalkozással szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint. A Vásárló kötelessége a szerződés megkötésének a bizonyítása (pl. számlával). A Szolgáltató a bejelentett szavatossági igényről jegyzőkönyvet köteles felvenni. Ha a Szolgáltató a Vásárló szavatossági igényének teljesíthetőségéről annak bejelentésekor nem tud nyilatkozni, álláspontjáról – az igény elutasítása esetén az elutasítás indokáról és a békéltető testülethez való fordulás lehetőségéről is – öt munkanapon belül, igazolható módon köteles értesíteni a Vásárlót. A Szolgáltató a jegyzőkönyvet az annak felvételétől számított három évig megőrzi, és azt az ellenőrző hatóság kérésére bemutatja.

9. Szellemi tulajdonhoz fűződő jogok

VDA Fit-Tech Kft. által üzemeltetett www.dubianna.hu weboldal és webshop, valamint a
@dubi_anna Instagram oldal teljes tartalmát, képernyőn megjelenő kialakítását és az azon keresztül megvásárolható szolgáltatásokat szerzői jogok védik. Az információk a VDA Fit-Tech Kft. tulajdonjogát képzik, ezen szellemi termékek felhasználása minden esetben a szerző kizárólagos és írásos hozzájárulásával engedélyezett.

A www.dubianna.hu weboldal, webshop tartalmának fizikai vagy más adathordozóra mentése vagy kinyomtatása kizárólag magáncélú felhasználás céljából vagy a Szolgáltató előzetes írásbeli hozzájárulása esetén engedélyezett. A www.dubianna.hu weboldal, webshop tartalmáról – magáncélú felhasználás esetét kivéve, illetve a Szolgáltató írásbeli hozzájárulása nélkül – tilos bármilyen másolatot készíteni, bármilyen
módon sokszorosítani, nyilvánosan bemutatni, részben vagy egészben közzétenni.

Tilos a Szolgáltatótól származó információk, cikkek és felvételek árusítása, bármilyen formában történő megváltoztatása és ismételt megjelentetése, elektronikus vagy nyomtatott formában való utánközlése. A Szolgáltató a megjelent anyagokkal kapcsolatos minden további jogát fenntartja, és szükség esetén akár bírósági úton is érvényesíti.

10. A panaszkezelés rendje

A Webáruházunk célja, hogy valamennyi megrendelést megfelelő minőségben, a megrendelő teljes megelégedettsége mellett teljesítsen. Amennyiben a Vásárlónak mégis valamilyen panasza van a szerződéssel vagy annak teljesítésével kapcsolatban, úgy panaszát a Kapcsolat menüpontban található e-mail címen, vagy levél útján is közölheti. A Szolgáltató a szóbeli panaszt azonnal megvizsgálja, és szükség szerint orvosolja. Ha a Vásárló a panasz kezelésével nem ért egyet, a Szolgáltató a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul jegyzőkönyvet vesz fel, s annak egy másolati példányát átadja a Vásárlónak. Ha a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a Szolgáltató a panaszról jegyzőkönyvet vesz fel, s annak egy másolati példányát átadja a Vásárlónak. Az írásbeli panaszt a Webáruházunk harminc napon belül írásban megválaszolja. A panaszt elutasító álláspontját megindokolja. A válasz másolati példányát 3 évig megőrzi, s azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatja. A fogyasztó bármilyen fogyasztóvédelmi probléma esetén a fogyasztóvédelmi hatósághoz fordulhat. A fogyasztóvédelmi hatóság kérelemre, vagy hivatalból eljár, vizsgálva ezzel a vállalkozás piaci magatartását fogyasztóvédelmi szempontból. A fogyasztó egyedi ügyét azonban a békéltető testület oldja meg, azaz a fogyasztóvédelmi hatóság ebben az esetben átteszi a kérelmező ügyét a békéltető testülethez. Az elsőfokú fogyasztóvédelmi hatóság jogszabály eltérő rendelkezése hiányában a járási hivatal. A fogyasztóvédelmi hatóság elérhetőségei megtalálhatóak a https://jarasinfo.gov.hu/ oldalon. A fogyasztó a megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák mellett működő békéltető testület eljárását is kezdeményezheti: A békéltető testület a megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák mellett működő független testület. Hatáskörébe tartozik a fogyasztói jogvita bírósági eljáráson kívüli rendezése.

Pest Megyei Békéltető Testület,
1055 Budapest, Balassi Bálint u. 25. 4.em.2.
E-mail: pmbekelteto@pmkik.hu

11. Kapcsolat

A Kapcsolat menüpontban megtalálja a pontos címünk, e-mail címünk és telefonszámunk. Ezen az elérhetőségeken jelezheti egyéni kifogásait és kérhet információt a kívánt termékekről, valamint a rendeléséről. A két fél között létrejött elektronikus szerződés nem tekinthető egyenértékűnek az írásban foglalt szerződéssel, ezért a későbbiekben papír alapon nem hozzáférhető. Az elektronikus szerződésben és a későbbi kapcsolattartásban a magyar a használt nyelv. Felhívjuk figyelmét, hogy az esetleges elírásokért, téves adatokért felelősséget nem vállalunk. A termékek leírásai csak tájékoztató jellegűek, nem mindig tartalmaznak minden információt.

12. Adatvédelem

A Webáruház üzemeltetésével összefüggésben a személyes adatokkal kapcsolatos adatkezelést a Szolgáltató az Adatkezelési tájékoztatóban leírtak szerint végzi.